Vanliga frågor

Kontakta oss
Vad betyder CPM/CPT?

Cost Per Thousand (ibland Cost Per Mille) är ett vanligt mått för att räkna ut kostnad och lönsamhet för kampanjer och medier. Det talar om vad det kostar att visa en kampanj för tusen ”personer” och kan användas för att jämföra olika medier.

Vad betyder CTR?

Click Through Rate används för att mäta effekten av en webbkampanj. Måttet visar antalet som har klickat på annonsen dividerat med antalet visningar av annonsen. Detta mått visar dock inte hela bilden då många har tagit del av annonsen men väljer att agera på andra sätt än att klicka på annonsen.

Vad betyder ROS?

Förkortning för Run Of Site och betyder att annonsen inte har en fast placering utan kan dyka upp överallt på den sida man annonserar på.

Hur räknar ni den totala räckvidden?

Ett mediehus består av flera olika medier; till exempel kan man läsa tidningen i pappersform, på datorn, i mobilen och i surfplattan. Med totalräckvidd menas nettoräckvidden (se ovan) för samtliga kanaler. För Bohusläningen innebär det antalet unika personer som läser Bohusläningen i papperstidningen, på hemsidan och i mobilen.

Vad betyder nettoräckvidd?

Tittarna räknas bara en gång, dvs antalet unika kontakter som nås av ett budskap. Nettoräckvidden kan bara öka när någon som inte tidigare sett eller hört kanalen/programmet/reklamen tillkommer under den period man undersöker.

Vad betyder OBS-värde?

Ett observationsvärde avser hur många personer som observerat en annons eller kampanj. Det kan mätas utifrån antingen erinran eller igenkänning.

Vad betyder SOV?

Share of voice. Det är din andel av reklaminvesteringarna – totalt, i din kategori, eller på till exempel en webbplats. En hög SOV betyder att du syns och hörs mycket i förhållande till dina konkurrenter, en låg SOV betyder precis tvärtom; dina konkurrenter syns mer än du.