Våra referenser

Här hittar du röster från våra kunder. Vi kan ha hjälpt dem med allt från enstaka kampanjer till ett helt omtag vad gäller marknadsföringen. Vi hjälper till med det mesta!
Kontakta oss

”Vi körde tidningsannonsen en lördag och när vi kom på morgonen var det kö utanför butiken – vi sålde ca 250 jackor på 4 timmar. Det digitala paketet gick en vecka, där vi länkade in till en outlet-sida. Under veckan kraschade sajten vid ett tillfälle pga många besök – vi sålde 400 jackor. Merförsäljningen gick också toppen 😊  Vi skulle ABSOLUT rekommendera andra företag att jobba på detta sätt – med stora format, indragare och displayannonsering i nyhetsmedia.”

Sara af Geijerstam

Vik butiksansvarig, deVal

”Det var spännande att få jobba varumärkesbyggande med ett nytt rörligt format på nyhetssajten! Skönt att ni också skötte produktionen samt att filmen gick att använda i andra kanaler.”

Pernilla Block

Kökssäljare & ägare, Puustelli Kök Uddevalla

Frukostföreläsningarna var mycket givande & med ett bra upplägg. Det absolut bästa var dock vår Workshop med Ellinor Andersson om sociala medier. Det var mycket upplysande  & inspirerande och fick oss att börja tänka (& förstå) på ett helt nytt sätt. Den gav oss otroligt mycket!

Carin Lexberg

Ägare, Columbus Resor

Kungshamns El fick hjälp av vår medierådgivare Lena Karlsson där de förutom annonsering i tidning & på sajten också gjorde Native-annonsering. En kommersiell redaktionell text som är placerad på nyhetssajten, läs om Kungshamns El här.

”Till en början förstod vi inte riktigt vad denna typen av marknadsföring skulle vara bra till, men Lena ingav ett lugn och förtroende. Siffrorna, reaktionerna och feedbacken vi fått under tiden och efteråt har vart härlig. Det här ska vi göra igen” 

Marcus Ivarsson

delägare, Kungshamns El

En hel strategi för Möbelmästarna

Möbelmästarna jobbar sedan en tid tillbaka med mediehuset Bohusläningen och Stampen Media. Arbetet gäller allt från att digitalisera marknadsföringen, att bygga en E-handel till att spela in reklamfilm. Vi fick några ord med deras VD/CEO Dennis Andersson.
Hur kom det sig att ni valde Stampen Media?
Stampen kunde erbjuda oss en helhetslösning för vår digitala marknadsföring, där vi även behövde hjälp med varumärkesbyggande. Stampen har deltagit på butiksmöten och haft utbildning med våra butiker. En viktig del då butikernas kunskap inom digital marknadsföring är mycket varierande.

Komplexiteten och utmaningen när det är många franchise-tagare? Hur jobbar ni kring det?
En stor och viktig fråga. Vad är rätt väg fram och hur gör vi för att samla oss bakom det vi bestämmer och tro på det? Det är en balans mellan att våga satsa på nytt och samtidigt ha förståelse för att samhällets utveckling är mycket olika i vårt avlånga land. Vi har många butiker på mindre orter och att kombinera marknadsföring som passar där, med vad som fungerar i storstäderna är en stor utmaning. Vi tycker att Stampen tacklar detta bra och har satt sig in bra i våra olika butikers kunskap och lokala marknad. Det är viktigt att vara lyhörd och anpassa, likväl som att våga säga vad som är rätt och fel, det tycker vi att Stampen lyckas bra med.

Ni har gått från att vara analoga med kataloger till att bli mer digitala: berätta mer om den omställningen!
Ett mycket stort beslut för vår kedja. Att ha en fysisk katalog som hjärtat i allt man gör i över 30 år och sedan helt ändra om, med blandade tankar och känslor inom kedjan såklart. Beslutet grundade sig i att vi lokaliserat en allt äldre målgrupp, samt en sinande trafik till butikerna även fast sortimentet är brett och butikerna anpassade med kunskap att möta en långt bredare målgrupp och deras behov. För att nå en yngre målgrupp behövde vi ta fram en tydlig persona-profil och en strategi för att nå denna. Den tydliga bilden var att vi behövde göra detta digitalt och då behövde resurserna planeras om, både i tid och pengar.

Vad krävs för att våga göra en sådan stor digital resa som ni gjort?
Jag skulle säga att svaret är mod. Man måste våga för att lyckas och butiksdöden slår hårt allmänt mot den fysiska handeln. De som inte agerar kommer inte överleva. Har man detta som grund, förstår vi att kedjan behöver modernisera sitt tänk och arbetssätt. Möbelbranschen har en stor utmaning generellt att anpassa sig till digitaliseringen vill jag poängtera, och vi är en del av den.

Hur har utvecklingen med E-handel gått?
Vi lanserade i slutet av november -19 och efter några månader med barnsjukdomar och vitala funktioner som inte var på plats har den snurrat igång bra. Vi har en fin ökning och vi jobbar sakta men säkert upp kvaliteten och skyltfönstret på sidan för våra besökare. Nu är det viktigaste att göra sidan stark ur ett sökperspektiv och det har vi Stampen som hjälper oss med. Vi har kunskapen och mycket content och får vi in detta på rätt sätt kommer det bli en mycket fin utveckling fortsättningsvis, det är jag säker på.

Du hittar exempel på vår reklamfilm vi producerat tillsammans med Möbelmästarna här:

Toppkunder 2020